Under fjorårets lisensjakt skjøt Kjell Horvli to jerver i Dindalen, en stor hannjerv på 17 kilo og ei tispe på 10 kilo. Hannjerven på 17 kilo er en av de største som noensinne er skutt i Norge. – Jeg bruker åte og en teknisk innretning varsler meg når det er bevegelse i nærheten av åta. I seks-tida torsdag morgen slo varsleren til og gjennom hyttevinduet så jeg jerven som nærmet seg, forteller Horvli.

Jerven ble felt med et velrettet skudd. Den er nå registrert hos Statens Naturoppsyn og vil bli stoppet ut av preparant Geir Schanke fra Rindal.

– I fjor ble han verdensmester i utstopping av mårdyr, opplyser Horvli.