OPPDAL: Forprosjektet til Skifermuseum ved Oppdalsmuseet har fått tildelt 147 000 kroner fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er delprosjekt fem, «I stenfjelle» som nå skal prosjekteres. Delprosjektet innebærer oppføring av et undervisnings- og aktivitetsbygg på 245 kvadratmeter.

Viktig

Prosjekteringen er beregnet å koste 434 000 kroner, omtrent sju prosent av de totale byggekostnadene på 6,2 millioner kroner. Søknadssummen var på 230 000 kroner.

Bakgrunnen for prosjektet er at Oppdal har en sentral plass i norsk skiferindustis historie. Blant annet har landets største skiferbedrift, Minera Skifer sitt hovedkontor i Drivdalen.

Til sammen sysselsetter skiferindustrien i Oppdal rundt 140 mennesker.

– Når en ser på hva skifer- industrien har betydd og betyr for Oppdalsamfunnet er det viktig at dens historie blir dokumentert, samtidig som prosjektet vil bidra til å sette fokus også framtidsmulighetene denne næringa har, sier fylkesvaraordfører Arne Braut.

Nasjonalt

Prosjektleder Ragnhild Skjelstad har vært med helt siden utformingen av prosjektet startet i 2008. Hun er veldig klar på at et slikt museum har sin plass i Oppdal.

– Et skifermuseum i Norge skal ligge i Oppdal. Det er viktig at de som vokser opp i dag får høre om skiferindustrien fra oppstart og fram til i dag. Alle i Oppdal har et forhold til skifer, sier hun.

Men det er ikke bare de lokale som skal få tilgang til museet.

– Det skal være for turister og museumsinteresserte, rett og slett for folk flest. Vi håper å få det til så bra at det kan bli et nasjonalt museum.

Også leder for Oppdalsmuseet, Erik Skjøtskift, håper på et nasjonalt anlegg.

Planlegging

– Dersom museet kan få en nasjonal status, vil det gi hele museet et løft. Det vil kunne sikre arbeidsplasser og få finansiert driften på en annen måte.

Foreløpig er hele prosjektet på skissestadiet. Nå skal det leies inn arkitekt for å tegne undervisnings- og aktivitetsbygg.

– Man skal ikke bare se og høre, man skal også røre, sier Skjelstad.