Oppdal: Montering av limtrebuer til Kåsbrua er i gang. Det er gjort endringer i framdrifta som medfører at Kåsenvegen som krysser ny E6 og jernbanen blir ferdig to måneder før opprinnelig plan.

Fra 19. mai blir Kåsenvegen stengt for omlegging til ny trase.

Den nye traseen inklusiv ny bru vil være ferdig 4. juli, den var opprinnelig planlagt ferdig i slutten av august.

"Riisbrua", gammelbrua rives samtidig.