120 frivillige gjør bygda til et bedre sted å bo

foto