10 av de 13 nye som har fått påvist koronasmitte, kan relateres til smitteutbruddet på Drivdalen oppvekstsenter, opplyser ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding mandag ettermiddag.

Siden søndag har 21 personer fått påvist smitte i Oppdal, de fleste er knyttet til utbruddet i Drivdalen.

Av de smittede er ni elever ved Drivdalen oppvekstsenter. En av de smittede er elev på 7. trinn på Aune Barneskole og en er far til smittet elev.

Av de åtte som ble smittet søndag, er én person elev ved Oppdal ungdomsskole.

Alle nærkontakter er kartlagt, og elever i berørte klassetrinn anbefales test på dag 3 og 7 etter siste nærkontakt.

Lærere som er nærkontakter blir satt i fritidskarantene og må også testes. Øvrige nærkontakter settes i karantene, og kan gå på jobb ved negativ test på dag 3, men må i fritidskarantene til negativ test på dag 7, opplyser Espnes.

Barn er unntatt karantene, men alle husstandsmedlemmer settes i karantene så fremt de ikke har fått 3. vaksinedose.

To av de smittede er smittet etter reise i utlandet.

Alle de smittede er isolert.

Koronagruppen jobber ifølge ordføreren fortsatt med smittesporing, men venter at det de nærmeste dagene vil komme flere smittede i Oppdal. Det er utviklet en digital løsning for registrering av positiv hurtigtest og nærkontakter.

Koronagruppen oppfordrer alle som har positiv hurtigtest til å benytte seg av dette ved å følge link som ligger på Oppdal kommune sin hjemmeside.  Koronagruppen oppfordrer alle til å sette seg inn i nasjonale føringer når det gjelder karantene, da det er ulike regler som gjelder avhengig av type nærkontakt, vaksinasjonsstatus og type arbeid.

Alle som tester positivt på hurtigtest må teste seg med ordinær test på teststasjonen.

Teststasjonen vil denne uka være åpen hver dag fra 8.15 til 9.15.