Ulykke aktualiserte gamle planer: Snart blir dette forkjørsvei