Ingen vil erstatte Magne: – Avløsere burde vært på rødlista, det er en truet art