Mannskapene var tidlig på’n for å fikse skispor

foto