SUNNDAL: – Rv 70 er den glemte stamveien i Norge, sier Kristin Sørheim (Sp), medlem i samferdselsutvalget i fylket.

Hun tok til orde for fellesmøte allerede i april, like etter at kampen i fylket om Nasjonal transportplan (NTP) var tapt. Formålet er å gå sammen om hele stamveien og markedsføre hvor viktig den er.

Sørheim håper man kan ha en håndfast strategi klar etter møtet.

– Det er kort tid å jobbe opp mot NTP og budsjettet. Vi må fordele oppgaver og få lagt en strategi. Vi må få transport- og kommunikasjonskomiteen samt departementet i tale. Vi må avtale møter og konkretisere kravene; i kroner, parseller og år.

Hun har lenge samarbeidet med Ole Øverland i Samspleis om få til møtet, som Kom vekst nå inviterer til mandag 15. september på Sunndalsøra. Der deltar ordførerne Tove-Lise Torve (Ap, Sunndal), Ole Morten Sørvik (H, Tingvoll), Per Kristian Øyen (Ap, Kristiansund) og Ola Røtvei (Ap, Oppdal). Også samferdselsutvalgets nordmørsrepresentanter; Sørheim, Iver Nordseth (V) og Ivar Betten (Ap) samt Samspleis deltar.

Ved å stå sammen håper man nå å kunne løfte riksvei 70 på samme vis som man har greid å løfte E136 i fellesskap fra Lesja, Rauma og til Ålesund.

Rv 70 er ikke prioritert overhodet i dag, først med en økning på 50 prosent av den totale stamveipotten vil det kunne komme litt til enkelte deler av veien.

– Vi må løfte den fram, men forhåpentligvis ikke på bekostning av andre veier i fylket.

Sørheim mener ingen har tanke for rv 70, heller ikke vegvesenet og veimyndighetene.

– Raset i Oppdølsstranda vil hjelpe oss. Kanskje flere får øynene opp for den nå.

Oppdølsstranda vil selvfølgelig bli tema på møtet.

– Jeg er sikker på at det er enklere å få rassikringsmidler enn stamveimidler til stranda, men vi må bruke den for alt det er verdt, sier Sørheim, som finner det risikabelt å kjøre på stamvei siden det da må omprioriteringer i fylket til.