DRIVDALEN: Mens flere økonomiske bremser blir slått på, kjøres det fortsatt med god fart i skiferindustrien.

Neste sommersesong skal et 6000 kvadratmeter stort torg i København skiferlegges, og danskene har valgt skifer fra Oppdal.

– Dette er en storordre. Den kommer godt med i ei tid med «litt» usikre fremtidsutsikter. Ordren gir oss ro og trygghet i periode med generell økonomisk usikkerhet.

Erfaringsmessig er ikke skiferindustrien den som rammes først av økonomisk nedgang, men hvis nedgangen vedvarer vil den selvfølgelig også ramme oss. Denne storordren verd 6 millioner kroner gir oss arbeid gjennom høsten og vinteren, sier avdelingsleder Arne Robert Skaslien hos Minera i Drivdalen.

Tror på oppgang

Økonomiske eksperter tror ikke den nåværende nedgangsbølgen blir verken dyp eller lang. Allerede neste år kan nedgangsbølgen bli snudd og en svak oppgang kan igjen ventes.

– Markedet er tregere og for oss blir året noe svakere en fjoråret. Men fjoråret var et helt spesielt år med stadige økonomiske rekorder. Vi klarer ikke å nærme oss fjorårets glimrende resultater, men pr. dato ligger vi foran resultatene fra 2006. Det var det beste året vi til da hadde opplevd. Dette sagt for å sette årets resultater i perspektiv, sier Arne Robert Skaslien.

Slipper unna de største bølgene

Erfaringsmessig reagerer skifermarkedet senere og svakere på økonomiske svingninger enn mange andre varemarkeder. Det er flere årsaker til det. En årsak er at skifer er vare som sjelden blir kjøpt på impuls. Kundene bestemmer seg og bestiller skifer i god tid før den skal brukes. En annen årsak er at mye skifer går til store offentlige byggeprosjekter og disse går sin gang uavhengig av kortvarige økonomiske svingninger.

– For oss er det hyttemarkedet som svikter. Dette markedet er selvfølgelig viktig for oss, og tilbakegangen fra i fjor skyldes i all hovedsak denne svikten, sier Arne Robert Skaslien.