OPPDAL: Gode avlinger er ventet både i Nord-Østerdal og andre «mandelpotetbygder».

I full gang

Potetopptakingen er i full gang, og alt tyder på at Oppdal får et nytt godt potetår. Knut Sundset i Oppdal forsøks- og driftsplanring har tatt en ringerunde til noen potetbønder – en ringerunde som bærer bud om stor avlinger og bra kvalitet.

– Men noe vorteskurv er det, neppe mer enn man må regne med. La oss si at vi her i Oppdal får en bruttoavling på rundt 2,5 tonn per dekar. Kvaliteten ser bra ut. Jeg tror på et potetår som ikke står mye tilbake for fjorårets «rekordår», sier Knut Sundset.

Bra over hele landet

Som den meget interesserte «potetmann» han er, har han selvfølgelig orientert seg om situasjonen i de andre store potetbygdene som satser på mandel.

– Nord-Østerdal er suverent størst på mandelpotet. Der meldes det om store avlinger med potet av bra kvalitet. Lesja har økt potetarealet de siste årene, og i Ottadalen ser det også lovende ut, sier Knut Sundset.

Spent på prisene

Alt peker dermed mot god dekning i markedet. Både Knut Sundset og potetbøndene i Oppdal er derfor spent på prisene.

– På grunn av klimatiske forhold ble det i fjor et dårlig potetår i Nord-Østerdal. Dette ga seg utslag i lite mandel på markedet.

– I Oppdal var det derimot et rekordår og produsentene fikk god avsetning og gode priser. Selvfølgelig håper vi på det samme i år. Men når det blir store avlinger og god dekning i markedet, kan det gi seg utslag i prisene, sier Knut Sundset.