OPPDAL:I fjor fikk saueeierne i Oppdal utbetalt 1,37 millioner kroner i erstatning for sau og lam som sannsynligvis ble tapt til fredet rovvilt. Det tilsvarende beløpet i Rennebu var 718.000 kroner. Begge beløp er betydelig lavere enn beløpene fra året før. Det skyldes både lavere reelt tap, men også at myndighetene har skjerpet kravene til å få utbetalt erstatning. Det er Direktoratet for naturforvaltning som har bedt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å skjerpe kravene bl.a. til dokumentasjon før det innvilges erstatning.

I fjor fikk bøndene i Oppdal erstattet 93 voksne sauer og 620 lam. Samlet erstatningsutbetaling var 1,37 millioner kroner. uteJerven tok flest dyr, 93 sauer og 604 lam. Kongeørna fikk skylden for å ha tatt 14 lam. Bøndene hadde meldt inn et tap på 337 sauer og 1905 lam. I 2007 fikk bøndene erstattet 270 sauer og 1536 lam. Dette ga en erstatningsutbetaling på 3,28 millioner kroner. Den gang hadde bøndene meldt inn et tap på 416 sauer og 2188 lam.

Bøndene i Rennebu fikk i fjor erstattet 49 sauer og 314 lam. Erstatningsbeløpet ble satt til 718.000 kroner. Også i Rennebu er jerven den som tar flest dyr - 47 sauer og 306 lam. Har får gaupa skylden for å ha tatt 2 sauer og 6 lam. Kongeørna får skylden for å ha tatt 2 lam. Bøndene i Rennebu hadde meldt inn et tap på 161 sauer og 769 lam. I 2007 fikk bøndene i Rennebu erstattet 138 sauer og 623 lam. Erstatningsbeløpet ble da 1,41 millioner kroner. Den gang hadde bøndene meldt inn et tap på 195 sauer og 993 lam.