DOVREFJELL: Grunnen til det dramatiske ønsket er å spare moskusstammen for ytterligere lidelser knyttet til sykdom og dårligere livsvilkår på grunn av klimaendringene. Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er tillagt ansvar for forvaltningen av moskusstammen på Dovrefjell.

Vil dø ut

Både viltforvalter Bjørn Rangbru og andre hos Fylkesmannen ser nå med bekymring på moskusstammens framtid. Stress, sykdom og varmere klima gjør at stammen sannsynligvis vil dø ut innen få tiår. For å spare moskusen for en «sakte, men sikker død» vil Fylkesmannen heller gjøre kort prosess og skyte ned stammen straks det er praktisk gjennomførbart.

– Det er Direktoratet for naturforvaltning som avgjør dette. Vår oppgave er å stå for den daglige forvaltning av moskusstammen og komme med forslag til hvordan den best kan forvaltes, sier Bjørn Rangbru.

Dør av sykdom og varme

Det har i lang tid vært klart at moskusen på Dovrefjell sliter tungt. I de siste årene har munnskurv og smittsom lungebetennelse rammet et stort antall dyr og mange av dem har enten dødd av seg selv eller blitt avlivet.

Men det er først og fremst klimautviklingen som gjør at moskusen har små sjanser til å overleve på Dovrefjell. Moskusen vil sannsynligvis være død innen få tiår.

Moskusen er et arktisk dyr som gjennom tusenvis av år er tilvendt et kaldt og tørt klima. Den vil ikke kunne overleve i et varmt og fuktig sommerklima. I et slikt klima vil den bli utsatt for stadig flere sykdomsangrep.

Stigende vintertemperaturer vil skape mer is og dermed gjøre det vanskeligere for moskusen å grave seg ned til beitene. Sykdom og stress i sommerhalvåret gjør moskusen dårligere rustet til å klare seg gjennom vinteren.

Når den så i tillegg må slite for å finne nok mat om vinteren, vil den svekkes ytterligere. Resultatet på lengre sikt er dramatisk og entydig. Moskusen på Dovrefjell vil dø ut.

Av dyrevernhensyn

Det er grunnlag i disse dystre fremtidsutsiktene at forvaltningsmyndighetene vil gjøre kort prosess og skyte ned stammen for å spare den for langvarige lidelser.

Det er oppsynsmennene som til daglig er mest i kontakt med moskusen på Dovrefjell. De vil forholde seg til vedtak fattet av Direktoratet, og på vegne av Fylkesmannen gjennomføre de tiltak som blir bestemt.

Les mer på Fylkesmannens hjemmesider, www.Fm.no