LANDBRUK: Studiet et høgskolestudium på 30 studiepoeng og er beregna for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien, og nye potetprodusenter. Undervisninga er samlingsbasert, med seks samlinger over to dager, forteller Geir Fisknes, lektor ved Mære Landbruksskole.

Han håper at potetbønder i Rennebu og Oppdal vil benytte seg av tilbudet.

Samlingene legges primært til Mære Landbruksskole, men det kan også bli aktuelt å legge samlinger til Sør-Trøndelag avhengig av hvem som melder seg på. Første samling gjennomføres 11. og 12. februar, og siste samling i mars 2010.

– Denne satsingen er blant annet gjort mulig gjennom offentlig støtte fra Fylkesmennene i de to trøndelagsfylkene samt bidrag fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg er det søkt støtte fra en del private aktører som omsetter poteter og potetprodukter, sier Fisknes.

Målet er at minst 20 potetprodusenter skal gjennomføre Potetskolen. Potetprodusentene tilbys et helhetlig og kompetansegivende tilbud i potetdyrking.

– Med dette får vi styrket den potetfaglige kompetansen, et sterkere faglig miljø, og muligheter for forbedret økonomi, sier Fisknes.