I brakkene som er kledd i Sylterns velkjente oransje farger, bor det i dag 41 arbeidere. I tillegg ser vi nærmest dagens E6 Sylterns egen administrasjonsrigg. I de grå brakkene skal de spanske arbeiderne bo, når de får komme til Norge. Foto: Johs. J. Syltern

Brakkebyen vokser, men innbyggerne mangler

Her skal to-tre hundre E6-arbeidere bo under storutbyggingen i Rennebu - men ennå er det god plass i brakkebyen på Berkåk.