OPPDAL: I formannskapet torsdag orienterte Turi Teksum og Lill Wangberg om situasjonen ved sykehjemmet og hjemmetjenesten.

– Det er fremdeles 16 personer på venteliste på sykehjemmet. Av disse er fire utskrivningsklare fra sykehuset, sier Turi Teksum.

Kapasitetsøkningen ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten er trappet opp igjen, etter at man hadde trodd at den var roet seg ned etter den voldsomme økningen da behovene var størst i jula.

Og nå er det verre enn noensinne for hjemmetjenesten, da sykehuspasienter er sendt hjem igjen. I tillegg har avdelinger på sykehusene blitt lagt ned, og rehabilitetssentre har stengt dørene, slik at hjemmetjenesten får flere og flere pasienter som krever to pleiere.

– Ingen står uten tilbud, understreker rådmann Dagfinn Skjølsvold. De som er hjemme får tilbud om hjemmetjeneste.

– Kompetanse og hjelpende hender er mangelvare, forteller Wangberg. I helga rykker ledelsen selv ut i tillegg til både ansatte og midlertidig hjelp fra vikarbyråene.