OPPDAL: Overrekkelsen skjer under Nyttårskonserten med Oppdal juniorkorps og Oppdal Musikkforening i Kulturhuset.

Oppdal kommunes kulturpris ble utdelt for første gang i 1998. Prisen gikk da til Kjell Haugland. Året etter ble prisen tildelt Åsta Setrom og i 2000 gikk kulturprisen til Lene Skalleberg. I 2001 ble prisen tildelt Gunnar Veggen, i 2002 Marit Sofie Ishoel, 2003 til Ivar Innerdal, 2004 til Eystein Wolden ,2005 gikk prisen til Inger Gorsetseter, 2006 til Raymond Dørum og 2007 til Tone Rise Viken.