INNSET: Enhetsleder Kjetil Wærnes forteller at når skadefellingstillatelsen på bjørnen i Rennebu går ut nå 31.august, vil den mest sannsynlig bli erstattet av et vedtak om lisensfelling på bjørn fra Direktoratet for Naturforvaltning.

– Noe annet ville overraske meg veldig, med tanke på både bestandsutviklingen og situasjonen i Rennebu akkurat nå.

Det var på denen tiden i fjor det kom vedtak om lisensjakt.

Når det nå snart er storviltjakt, vil han oppfordre alle jegere som har mulighet til å registrere seg som lisensjegere, til å gjøre nettopp det.

Når skogen fylles opp av jegere har Wærnes tro på at det skal oppstå flere fellingssituasjoner enn det har gjort hittil.

Kadaverspor

Den omreisende bjørnen i Rennebu har tatt mange sau, og det er funnet en lang rekke kadavere. Men ingen har vært ferske nok til å avsløre hvor den befinner seg, og det har heller ikke latt seg gjøre å spore bjørnen.

Forrige torsdag ble bjørnen imidlertid observert på Innset.

Bjørnen tok seg inn til sauene hos en mann som ikke ønsker å komme i avisen. Mannen forteller til Opdalingen at han så bjørnen på 40 meters hold, og har også tatt bilde av en rasert grind der bjørnen kom seg inn.

Etter det Opdalingen erfarer skal bjørnen ha lekt seg med sauen, men ikke gjort skade på noe dyr.

(Illustrasjonsfoto)