Det er drøyt elleve år siden siste utgave av Hognareinen ble utgitt. Etter en lengre periode med kartlegging og prosjektarbeid, er nå endelig en ny utgave av den rikt illustrerte årboka med aktuelt stoff fra Forollhogna-området tilbake på markedet.

- Vi har den siste tiden diskutert behovet for å gjenoppta utgivelsen av Hognareinen, og funnet ut at det er grunnlag for å gi ut årboka igjen, forteller nasjonalparkforvalter i Forollhogna, Astrid Alice Haug.

Mange bidragsytere

I månedsskiftet mai/juni hadde redaksjonsrådet bestående av Astrid Alice Haug, Hallvard Urset (leder av Villreinutvalget i Forollhogna Villreinområde), Per Ousten (leder av Villreinnemda for Forollhogna) og Terje Borgos (sekretær i Villreinutvalget) sitt første planleggingsmøte. Der fikk de på plass Arne Nyaas som ny redaktør for satsningen. Han forteller at det ble en hektisk periode for å få på plass nok bidragsytere i tide til å rekke en utgivelse i november.

- Vi klarte med stor velvilje og engasjement å få på plass omkring 30 bidragsytere fra de fleste kommunene i Forollhogna-området, forteller Nyaas.

Ikke bare villrein

Målet for bladprosjektet er å etablere en årlig utgivelse i god tid før jul. Villreinen i Forollhogna-området skal fortsatt utgjøre kjernen i formidlingen, men redaksjonen ønsker i tillegg å presentere et bredere innhold, der kunnskap og opplevelser knyttet til natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og fiske sees i sammenheng.

- Med større bredde i innholdet i boka tror vi at folk kan bli enda bedre kjent med hele Forollhogna-området og dermed bidra til et større felles kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av området, utdyper Haug.

Det ferdige produktet har blitt en lekker trykksak med mange flotte naturbilder som bidrar til å vise aktivitetene i nasjonalparkområdet på en utmerket måte.

- Vi er godt fornøyd med kvaliteten på årboka og håper den vil bli godt mottatt av leserne, forteller Urset.

Løp og kjøp

Redaksjonsrådet tror årboka vil bli godt mottatt, og håper at den vil skape et solid grunnlag for videre utgivelser. Den vil bli utgitt i hele nasjonalparkområdet, men opplaget vil være begrenset.

- Vi oppfordrer alle interesserte til å oppsøke sine lokale salgssteder for å sikre seg et av de vel 1500 eksemplarene vi har trykket opp. På vår nettside hognareinen.no kan man finne en oversikt over salgsstedene, avslutter han.