Onsdag tok en gjeng fra Miljøpatruljen runden i sentrum av Oppdal for å få bort rusk og rask som kom fram da snøen forsvant.

Resultatet ble 12 søppelsekker med ulike typer boss.

I tillegg ble sand og stein samlet opp for å få det ryddigst mulig.

- Normalt begynner vi å rydde i sentrum i starten av mai, men med så lite eller ingen snø var det ønske om å få rydde til påske, sier Jørgen Slettbakk som er veileder for gjengen i Vekst Oppdal.

Samtidig som de har ryddet i sentru, ser de at det andre steder flyter en del søppel etter vinteren.

Spesielt på industriområdet hvor de selv holder til er det mye søppel etter vinterens vindherjinger.

- Vi ønsker at industribedriftene går sammen for å få til en ordning med rydding på området, slik det er gjort i sentrum, sier Slettbakk.

Samtidig er det oppfordring til både private og de som har næringsareal ute om å få rydde opp rundt husene for å gjøre det trivelig til påsketuristene kommer, og fastboende skal ut for å handle.