- Dette er det samme hvert år, men vi går nå ut mot skolene for å få barn og unge til å begrense seg, sier politibetjent Torgeir Aursand ved Oppdal lensmannskontor.

De har fått inn flere henvendelser fra folk som opplever unge som vil sprute på russ og løper ut i veibanen og skaper farlige situasjoner.

- Vi ber foreldrene om at de snakker med sine barn slik at de ikke skaper problemer, sier Aursand.

Ikke uhell ennå

Foreløpig har det ikke skjedd direkte uhell, men det har vært episoder som lett kunne blitt farlig.

Ledelsen for russen har i dag vært på skolene for å informere dem om farene ved å lege med vannballonger og vannpistoler mot russen mens de kjører.

Allerede under russedåpen tirsdag var det mange unge som stod klar med vannpistoler for å sprute mot russen etter at seansen var over. Da blir det lett løping både på fortau og over gater på jakt etter hverandre.

Sjåføren har ansvaret

Da tar gjerne russen igjen, og dette kan gi problemer. Samtidig har det vært episoder med kasting av egg og vannballonger mot russebiler i fart.

- Sjåføren på russebilene har ansvaret for at det ikke skjer uhell når de kjører mens det foregår vannkrig. Derfor må de tenke seg godt om, samtidig som ikke andre kaster mot russebilene i fart, sier politibetjenten.

To dager med russefeiring etter at de fikk utdelt sine luer har så langt ikke gitt noen direkte politisaker, og politiet ønsker å drive forebyggende arbeid for å unngå at noe oppstår.