I år ble det tildelt 580 millioner for 2013, mens det for 2014 blir 13 millioner mer. Samtidig har stortinget vedtatt en opptrapping hvor tippenøkkelen blir 56 prosent neste år.

I Oppdal har kommunestyret vedtatt fordelingen av søknad om spillemidler, og her er det flere prosjekt med utbygging av idrettsparken i Kåsen som er viktigst.

Både nytt klubbhus til skiskytterne, lys og anlegg for kunstsnø er det som er av de mest prioriterte.

- Denne opptrappingen innebærer et økonomisk løft for idrettslagene landet rundt gjennom en økning på de lokale aktivitetsmidlene og gjennom en økning til idrettsanlegg i kommunene. I tillegg registrerer vi som positivt at tilskuddet til barn, ungdom og bredde har en god økning fra 2013 til 2014. Også dette er midler som treffer lokalidretten godt, uttaler Idrettspresident Børre Rognlien.

NIF søkte om totalt kr. 607.300.000,- i spillemidler for 2014 til idrettsorganisasjonen. Den totale årsprognosen for 2013 fra Norsk Tipping ser ut til å bli lavere enn resultatmåltallet, som har vært på kr. 3.425 mrd. kr (siste resultatprognose fra Norsk Tipping for 2013 er i underkant av 3,3 mrd.)

- For NIF er dette et viktig signal om at det ikke må innføres nye spill som underminerer Norsk Tippings spillportefølje som inngår i tippenøkkelen. Men vi er tilfreds med at 2014-tildelingen til idrettsorganisasjonen ser ut til å holde tritt med prisstigningen i landet. Det er et minstekrav fra norsk idrett, fortsetter Idrettspresidenten.

- For øvrig er det viktig å understreke at denne økningen på spillemidlene kommer i tillegg til de 361 millionene som idrettsorganisasjonen har mottatt i momskompensasjon for 2013, og den videre opptrappingen av ordningen som et samlet Storting denne uken har vedtatt. Vi er meget glade for den brede politiske oppslutningen vi nå ser på Stortinget for norsk idrett, avslutter Idrettspresidenten.