OPPDAL: – Jeg gjør det ikke med lett hjerte, men det er det riktige med tanke på økonomistyringen. Det er veldig vanskelig, men jeg føler ikke på noen partipisk, sier Eirin Heggvold.

23 år gammel ble hun i fjor valgt opp og inn i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe fra en 20. plass på valglisten.

Debutåret i politikken har vært hardt: Heggvold bor på Driva og har en datter på småtrinnet ved Drivdalen skole. Ap har hele tiden signalisert at de er positive til skolenedleggelser, mens drivdalingene følte seg utsatt allerede før innstillingen kom.

Utad har Heggvold holdt en lav profil i debatten, mens samboer Aleksander Skotte har stått opp for skolen. Han var blant foreldrene som i harnisk etter at foreldreundersøkelsen ble presentert lenket seg fast i julelenker for skolen.

Sterkt press lokalt

I lokalmiljøet har Heggvold likevel merket presset.

– På Driva har det vært stort, fra engasjerte foreldre.

– Hvordan har det vært?

– Jeg prøver jo å være hardhudet, men det er ikke så lett.

– Føler du at folk forstår din situasjon?

– Det har vel vært litt både og...

– Visste du hva du gikk til da du sa deg villig til stå på Ap-listen i fjor?

– Jeg var vel ikke helt forberedt på at det skulle bli så omfattende et engasjement som det er blitt, men jeg forstår det.

Blir tatt vare på

Heggvold blir nå tatt godt vare på av partifellene.

– Innad i partiet har det gått greit, de tar godt vare på meg og skjønner at dette ikke er enkelt.

Det var Ap som sist vår fikk vedtatt at det skulle ses på skolestrukturen. I valgkampen gikk de ut og sa de ikke ville frede kretsene, og har også understreket i sitt program at lokalsamfunnets ønsker ikke skal være det avgjørende.

I valgkampen skrev Heggvold leserbrev sammen med partifelle Magne Høie hvor de blant annet understreket at «det å kutte i rammene for å investere i skolebygg er en dårlig løsning. Det vil gå utover innholdet i skolen.» Videre uttrykte de forståelse for at grendene vil bevare skolene sine.

Ikke vurdert å bryte ut

Heggvold sier at hun la fram gode argumenter for å bevare skolen for resten av gruppen.

– Men de har gode argumenter de andre også.

Først mandag kveld ble det endelig, formelt klart at Ap vil legge ned Drivdalen skole, men freder Lønset skole. Om alle partier stemmer slik de har lansert, vil Ap tape voteringen. Slik sett kunne Heggvold gått ut av Ap-gruppen uten å påvirke resultatet.

Det har hun ikke vurdert.

– Jeg visste hva programmet sa før valget. Man er aldri enig i alt partiet gjør.