Arbeidet med den nye døgnhvileplassen for tungtransport ved E6 bak Oppdalsporten på Fagerhaug nærmer seg slutten. Området er opparbeidet med asfalterte plasser og strømuttak.

Senioringeniør i Statens vegvesen Gunvor Tørum Haugerud opplyser til Opdalingen at de regner med å kunne åpne stedet om et par uker. Kun oppmerking av plassene gjenstår.

Døgnhvileplassene brukes for å ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid. Ifølge Tørum Haugerud ble arbeidet på Fagerhaug startet opp i vår og prosjektet kommer totalt til å koste i overkant av seks millioner kroner.

– Utkjøringen fra plassen har en liten stigning. Kan dette skape problemer for store lastebiler på vinterstid?

– Vi har fylt på mer masse enn det var prosjektert med fra starten. I driftskontrakten har vi lagt inn at veien skal brøytes etter samme standard som E6. Det skal ikke bli noe problem for bilene å komme seg ut på veien igjen, sier Tørum Haugerud.

Øyvind Frich er eier av Frich`s spiseri, som Oppdalsporten er en del av. Han gleder seg til å kunne åpne døgnhvileplassene.

– Vi kommer til å ha en liten åpning når alt er ferdig. Vi har god erfaring med døgnhvileplasser andre steder, og vi vet at sjåførene bruker dem og setter veldig stor pris på tilbudet, sier Frich.