Legger ned umiddelbart forbud mot å brøyte Gjevilvassvegene