Sterke reaksjoner på høringsforslag om å avvikle pelsdyrnæringen

foto