Oppdal: I løpet av noen uker kan det bli endelig avklart hvorvidt Lenes Dansesenter i Oppdal blir en del av den kommunale kulturskolen til høsten.

Kulturskolen hører til under Oppdal kulturhus, og leder for styret i kulturhuset, Tor Snøve, stiller seg positiv til tanken om at dansesenteret skal bli en del av kulturskolen.

Ifølge Snøve har det en god stund vært ført en dialog om muligheten for en slik løsning. Alternativet er nemlig at dansesenteret legges ned etter at dagens eier og leder Lene Skalleberg gir seg til sommeren.

Snøve legger ikke skjul på at det til sjuende og sist er et spørsmål om økonomi. Dansesenteret har et betydelig varelager, kostymer etc., samt at det er snakk om en institusjon som har en verdi gjennom sitt varemerke og gode omdømme. Hva som er verdien på dette, og hvor mye kommunen er villig til å kompensere Skalleberg vil til sjuende og sist det som avgjør om kommunen overtar senteret.

Årets etter hvert så tradisjonelle semesterforestilling blir med andre ord også Lene Skallebergs «avskjedsforestilling» som eier og driver av dansesenteret.

Etter det Opdalingen kjenner til, ligger det i kortene at man ønsker at Lene forsetter i ett eller to semester som konsulent.

– Jeg blir en slags «sjuende kjerring i huset», forklarer Lene og smiler. Hun ønsker ikke å kommentere saken så lenge man er i forhandlinger.

Rektor Tone Norbeck i Oppdal kulturskole stiller seg positivt til at skolen kan bli nesten dobbelt så stor dersom elevene ved dansesenteret blir en del av kulturskolen.

– Jeg tror vi kan gjøre hverandre enda bedre og det er positivt at pedagogene kan samarbeide på tvers av kunstformene, kommenterer Norbeck.