NVE mener flomtiltak kan utføres på en til to uker

foto