- Private og kommunale barnehager må behandles likt