DOVREFJELL: Forsvaret har bruk for veien i forbindelse med oppryddingen av skytefeltet. Veien ville derfor ha vært der uavhengig av Stortingets vedtak.

I debatten sa miljøvernminister Erik Solheim at vedtaket sikrer veien for sivil bruk fram til 2012. Fram til da skal det gjennomføres en utredning om veiens påvirkning av miljø og villreinstamme. Hva som deretter skal skje med veien, får utredningens konklusjon avgjøre.

Den Norske Turistforening (DNT) skal etter planen starte arbeidet med å rehabilitere Snøheim til sommeren. Driftssjef Jan Erik Reiten sier at planleggingen går for fullt i samarbeid med arkitekt og entreprenør Dombåsbygg.

– Vi tar sikte på byggestart 1. juli. Gjenåpning av Snøheim som turisthytte er planlagt sommeren 2010. Den gamle bygningsmassen skal rehabiliteres til dagens standard samtidig som det skal settes opp et nytt bygg som blir bundet sammen med det gamle hovedbygget. Hele byggeprosjektet vil koste om lag 20 millioner kroner. I dag har vi ca. 13 millioner kroner. Vi arbeider videre med finansieringen og håper å ha den på plass før byggestart. Men prosjektet er delt i to, og vi kan derfor begynne med den første delen med pengene vi allerede har, sier Jan Erik Reiten.

Flere instanser har signalisert skepsis til den planlagte utbyggingen på Snøheim. Det har Jan Erik Reiten og DNT registrert, men forholder seg til Miljøverndepartementets vedtak om å tillate bruk av Snøheim som tradisjonell turisthytte.