Fylkesmann Kristin Hille Valla ber kommunene rundt Dovrefjell heve blikket og se de lange linjene og store mulighetene når vegen fram til turisthytta ved Snøhetta nå er stengt, skriver gd.no.DOVREFJELL: – Tilbakeføringen av Forsvarets skytefelt på Hjerkinn blir historiens største restaurering av villmark her til lands, påpeker Fylkesmannen. I sitt svarbrev til varaordfører Else Hole Ulekleiv på Dovre, ber Kristin Hille Valla innstendig om at alle tenker helhetlig og langsiktig: Stortinget har bestemt– Merkevaren Dovre og Dovrefjell blir oppfattet, med rette, som noe av det norske grunnfjellet, med en rik natur- og kulturarv. Dovrefjell har et unikt dyre- og planteliv, med villreinen som et viktig miljøbarometer. Spor etter veidemannskulturen er også godt synlig med bl.a. spor etter de største massefangstanleggene for villrein i hele Europa. Nøyaktig slik grunngir Fylkesmannen hvorfor det er nødvendig å fjerne vegen til Snøheim. Hun er glad for alle lokale initiativ og utspill. . Et stort engasjement for å beholde vegen mot Snøhetta har hun ikke noe imot. Men Hille Valla poengterer at det er Stortinget og Miljøverndepartementet som har bestemt hva som skal skje i forbindelse med nedleggelsen av Hjerkinn skytefelt. – Det er dette Fylkesmannen må forholde seg til. Det er mitt ansvar å formidle dette videre, understreker Kristin Hille Valla. Trues til taushet