Folland tror mennesker kan ha dødd fordi helikoptrene har nesten ubrukelige varmesøkende kameraer til å finne forulykkede i sjø og på land.I 330-skvadronens årsrapport blir det opplyst at 30 millioner kroner er alt som skal til for å få kameraene opp på samme nivå som politihelikopteret på Gardermoen.– De har ti ganger så godt utstyr, sier Folland til Aftenposten.De tolv Sea King-helikoptrene her i landet ble innkjøpt i 1972. Dagens utstyr om bord i helikoptrene er over ti år gammelt. Men Justisdepartementet ser ingen grunn til å bevilge penger til nye kameraer. Årsaken er at det pågår en prosess med å anskaffe ti nye redningshelikoptre, som etter planen skal kunne brukes fra tidligst 2011.Statssekretær Terje Moland Pedersen mener at redningshelikoptertjenesten får de midlene som er nødvendig.To av de tolv helikoptrene er nå ute av drift fordi de gjennomgår tungt vedlikehold. Samtidig har Forsvaret selv dekket utgifter til innkjøp av nattbriller som brukes i helikoptrene, for å gjøre det enklere for mannskapet å fly i mørket og finne savnede. (ANB-NTB)