OPPDAL: Magni Øveraas i Oppdal kommune forteller at Oppdal kommune har ni lærlingeplasser, men sliter med å få ansatt flere enn fire.

– Vi ser at utfordringene fremover går mye innen helsevesenet.

Derfor har også kommunestyret budsjettert med tre nye stillinger innen denne sektoren.

Tidligere har kommunen hatt seks lærlingeplasser. Dette for å møte kravet om en plass per tusen innbygger. Når man nå har økt antallet, er det fordi man ser behov for arbeidskraften på sikt.

– Vi sliter med å få lærlinger til helsearbeiderfaget. Stillingene har vært utlyst, og fristen er gått ut uten at vi har fått søkere.

Per i dag har kommunen 2 lærlinger i barne og ungdomsarbeid, 1 institusjonskokklærling, og 1 IKT-arbeider.

Magni Øveraas forteller at hun har kontaktet både videregående og opplæringsetaten, uten at hun er kommet noe lenger med ansettelsene.

– Det er merkelig. Disse elevene har kjempemulighet til å få fast jobb senere.

Toget har ikke gått

Rektor Trygve Holthe-Iversen ved Oppdal videregående sier at døren ikke er stengt for at det kan komme lærlinger fra vgs.

– Det er lenge siden vi kontaktet kommunen og sa at de måtte være på vakt, og bad dem sette av ressurser til lærlingeplasser.

– Er ikke dette bortkastede ressurser når ikke plassene blir brukt?

– Vi avslutter det første kullet med helsearbeidere nå, og så er det sånn, at vi har fått så flinke og dyktige studenter som heller vil bli sykepleiere. De satser heller på videreutdanning enn på å bli lærlinger.

Holthe-Iversen forteller at disse elevene ennå ikke har helt bestemt seg.

– Jeg prøver å overtale dem til å ta fagbrevet. Hvorfor skal de bli studenter allerede nå? De er bare nitten år. Det er bedre å bli studenter når de er et par og tyve, sier han.

Han synes det er hyggelig at kommunen har forberedt seg på å ta imot lærlinger.

– Det vi gjør, må stå i sammenheng med det kommunen gjør, sier han, og roser kommunen for tilretteleggingen.