OPPDAL: Den nye utviklingsenheten har hatt seminar, og kommet frem til at skal man begynne fra grunnen av, må E6 vekk.– Den dukket opp som en rød tråd gjennom alle temaene vi diskuterte, være seg sterke sider ved Oppdal, svake sider ved Oppdal, muligheter for kommunen, og trusler, sier samfunnsplanlegger Jan Kåre Husa.Nå vil rådmannen og utviklingsenheten mobilisere medspillere på alle nivåer for å komme opp med løsninger for hvordan den allerede planlagte flyttingen av E6 skal skje. Og det snart. – Flytting av E6 fra sentrum er punkt nummer 1 i 2007, sier rådmannen bestemt.Les alt om denne saken i papirutgaven fredag.