Kommunestyret startet 09.30 med flere orienteringer og saker på sakslista.

Den største saken som har engasjert mange de siste ukene er spørsmålet om planprogrammet for regulering av skiløyper i Gjevilvassdalen.

Spørsmålet er om veiløypa skal være en av de seks alternativene som skal utredes. Utvalg for bygg og arealplansaker behandlet saken tirsdag og kom fram til et overraskende enstemmig vedtak.

Den kommer opp på sakslista etter lunch og saksbehandlingen startet 12.58.