Rentehevingen er i tråd med det Norges Bank varslet etter forrige rentemøte 2. november, men er likevel ikke i tråd med det økonomene hadde varslet. De fleste regnet nemlig med at Norges Bank ville la renta ligge på grunn av litt lavere kjerneinflasjon enn ventet og uendret styringsrente i USA.

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Banken begrunner hevingen med at prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet på 2 prosent. Det er utsikter til at lønnsveksten holder seg høy, og at kronen har svekket seg videre.

– Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent fram til høsten neste år, før den gradvis avtar, heter det i pressemeldingen.

Siden 1. januar 2022 har Norges Bank økt styringsrenten med 4,25 prosentpoeng fra rekordlave 0,25 prosent.