Varsler omfordeling av pengene i kommune-Norge. Hevder Oppdal er blant de heldige