Ferske ledighetstall: Trøndelag godt under landssnittet

foto