70 flere med demens om ti år: Vil bygge ut Sanatelltunet