Derfor sier Mattilsynet nei til gigantanlegget

Her er de første skissene på Driva Acuacultures storanlegg for oppdrett av fjellørret ved Skoreshølen. Anlegget har en anslått investeringskostnad på 600 millioner kroner, og vil gi inntil 25 nye arbeidsplasser i oppstartsfasen. Foto: Troll arkitekter