Fylte jervkvoten i lisensjakta - uvisst om det blir nye uttak i vår

foto