Nytt digitalt kart viser alle planlagte utbygginger i Oppdal og Rennebu