Toppene kommenterte valget: Takket nei på direkten