Staten blar opp for kommunenes koronautgifter også i år