Avslører nye kalvingsland: Ber skiløpere ta hensyn

foto