– Trenden for influensa-indikatorene har vært økende over flere uker, og begynnelsen av sesongens influensautbrudd er antakelig nær forestående. Dette betyr trolig at vi kommer til å ha betydelig influensaaktivitet i løpet av desember, og det er godt mulig at vinterens hovedtopp inntreffer sent i desember eller tidlig i januar, heter det i rapporten.

Fra uke 47 til uke 48 økte påvisninger av influensa fra 4,7 prosent til 5,6 prosent.

Økning i innleggelser

Det har også vært en økning i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet influensa de siste ukene. I uke 48 var det 94 innleggelser, sammenlignet med 87 i uke 47.

Det var to nye innleggelser i intensivavdeling med influensa i uke 48 etter tre i uke 47. Influensavirus A er varianten som hovedsakelig påvises.

– Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er på samme nivå som på samme tid i fjor, men betydelig høyere enn sesongene før pandemien, skriver FHI.

Dødeligheten i befolkningen har vært jevnt økende de siste ukene og er nå høyere enn forventet nivå for denne årstiden.

Korona avtar

FHI skriver også at økningen av covid-19 tilfeller har avtatt noe de siste ukene, men at videre utvikling er usikker på grunn av fremveksten av nye covid-19 virusvarianter.

– Det må tas høyde for en mulig økning i smittespredning fram mot jul, skriver FHI.

De mener det er viktig at eldre og personer i risikogrupper blir vaksinert.

Både i Oppdal og Rennebu har kommunene arrangert vaksinedager der flere hundre innbyggere har tatt vaksine mot covid og influensa.

I Rennebu ble det satt 500 doser influensavaksiner - før en gikk tom .

Koronavaksinen er gratis, mens influensavaksinen koster 200 kroner.