Dette er en av de dyreste hyttene som er solgt i kommunen det siste året