Bilberger på plass: Buss sperrer E6 etter mislykket snuforsøk

foto