Presser på for å berge toppsatsing: - Alle berørte reagerer kraftig