Til sammen leverte norske bønder 1385,7 millioner liter kumelk i 2023. Det er 4,3 prosent mindre enn året før, og ifølge Nationen er det en nedgang på nær ti prosent på to år.

Tall fra Norsk Melkeråvare, som er avdelingen i Tine med ansvar for markedsregulering, viser at leveransene av melk i fjor nådde sitt laveste punkt siden melkekvotene ble innført på 1980-tallet.

Derfor er det for lite norsk melk ved starten på 2024.

Melkekvotene ble justert opp og ned flere ganger i løpet av fjoråret. I november ble kvotene for 2024 satt opp, og desember ble den eneste måneden med større leveranser i 2023 enn året før. Dermed er det også større fart i produksjonen ved inngangen til 2024 enn på samme tid for et år siden.

I en fersk prognose venter Tine at leveransene av melk blir på 1423 millioner liter i år.

– Det er behov for mer melk i starten av året, og det er små endringer i leveransene som tyder på at det kan bli bedre i første kvartal enn forutsett i prognosen fra november 2023, skriver selskapet.